جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
وسپه
2,269
%1
شاراك
6,459
%2
تاپيكو
2,447
%0
پارسان
6,478
%1
وغدير
2,973
%2
خبهمن
1,794
%3
وبصادر
800
%2
فخوز
6,212
%4
فملي
2,242
%4
وصندوق
3,479
%0
فولاد
2,192
%3
وبانك
4,569
%1
واميد
2,476
%2
ومعادن
2,167
%3
وتجارت
958
%0
خودرو
2,498
%3
وتوس
3,019
%4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
نمودار تغييرات قيمت
بازه زمانی:
خطی ستونی - سه بعدی ستونی ستونی و خطی
درحال دريافت اطلاعات از بورس...
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا